Septuagenarius, (lat., af septuaginta 70), halvfjerdsårig mand.