Septimol, (it.), syv lige lange toner, der skal udføres på samme tid som seks el. otte af samme slags.