Septim, (af lat. septimus 'syvende'), det musikalske interval, der spænder over syv toner i den diatoniske skala. Man skelner mellem stor og lille septim, fx C-H og C-B (begge opadgående).