Sentient, (af lat. sentire føle, opfatte), sansende; fornemmende.