Semiplata, (lat. semi- + sp. plata sølv), en sølvlignende legering af lige dele zink og tin.