Seminar, (eng., fra lat. seminarium), sammenkomst (især mellem studerende og lærer) for gennem gruppearbejde og diskussion at få et emne alsidigt belyst.