Semifortis, (lat. semi- + fortis kraftig), inden for fonetik halvstærkt tryk.