Selvsterilitet, selvinkompatibilitet, hos planter det forhold, at pollen ikke kan spire på støvfanget af en blomst på samme individ. Selvsterilitet kan være absolut eller delvis (partiel) og kontrolleres af forskellige arvelige faktorer. Fx kendes fra kløver og andre slægter i ærteblomstfamilien et system, der kontrolleres af såkaldte multiple alleller, dvs. flere alternative former af samme gen. Her kan pollen ikke spire på et støvfang, der indeholder den samme allel som pollenet selv. De fleste frugttræer er selvsterile i varierende grad. Selvsterilitet er en af flere mekanismer, der bidrager til at forhindre selvbefrugtning og derved opretholde høj genetisk diversitet i plantepopulationer.