Selvreference, det forhold, at et sprogligt udtryk refererer til sig selv; se refleksivitet.