Sekvensstyring, automatisk styring af fx en produktionsmaskine med en sekvens af ordrer, som afhænger af maskinens øjeblikkelige tilstand. Styringen kan illustreres med et rutediagram, som viser maskinens mulige tilstande, udvalget af ordrer samt de logiske funktioner, der bestemmer, hvorledes ordrerne skal afgives i afhængighed af signaler fra maskinen, fx temperatur- og positionsoplysninger. Sekvensstyring er en simpel computerstyring velegnet til processtyring.