Sektorprincippet, (lat. sektor + princip), det princip at alt land og hav mellem Nord- el. Sydpolen og en til Polarhavet grænsende stat skal anses for denne stats ejendom.