Sekstillion, (af lat. sextus den sjette + -illion), en million i 6. potens = 1036 (1 efterfulgt af 36 nuller).