Seksogtres, skandinavisk variant af kortspillet bezique. Det spilles med 24 kort (Es, 10, K, D, B, 9 i hver farve) af enten fire spillere, såkaldt 66 med piber og trommer, af tre spillere eller af to. Sidstnævnte, idiot-66, er et af de bedste tomandsspil og stiller i modsætning til, hvad navnet antyder, store krav til spillernes hukommelse og dygtighed. Vinder af spillet er den, der får mindst 66 point, dvs. over halvdelen af de 130 point, der er i hvert spil.