Seducere, (lat., af se- + ducere føre, lede), forføre.