Scurra er et latinsk ord for nar eller snyltegæst; jf. skurril.