Scrutinium, (lat., af scrutari søge, ransage), undersøgelse og bedømmelse, især af en ansøgers kvalifikationer.