Scrapbog, (eng. scrapbook, af scrap + book bog), bog til indklæbning af avisudklip m.m.