Scolecit, (af gr. skolex 'orm' og -it), hvidt eller vandklart zeolitmineral med glasglans, hårdhed 5 og massefylden 2,3 g/cm3. Mineralet krystalliserer monoklint og har sammensætningen CaAl2Si3O10∙3H2O. Som andre zeolitter er scolecit et hydrotermalt dannet mineral, der findes i blærerum (amygduler) i basalt. Mineralet findes bl.a. på Færøerne, i Island og på Grønland.