Scherzo, (ital. 'spøg'), i 1600-t. og 1700-t. en polyfon verdslig sang eller instrumental sats. En scherzo er dog især en livlig sats i tredelt takt. Den afløste menuetten i symfoni, sonate osv., tidligst hos Haydn (fra 1781), men fra og med 2. symfoni (1802) knæsat af Beethoven (se også menuet, sonate og symfoni). Hos Chopin og Brahms er scherzo tillige betegnelse for et klaverstykke.