Scherif er et arabisk ord for arabisk høvding eller fyrste.