Scheiner, (af ty., Scheiner navn på astronom og fysiker (1858-1913)), måleenhed for fotografisk materiales følsomhed; jf. DIN.