Sceneinstruktør, person, der er ansvarlig for teaterforestillingens kunstneriske helhed. Før midten af 1800-t. tog sceneinstruktøren sig især af arrangement og bevægelsesmønster. Skuespillernes placering var i vid udstrækning afstemt efter en sparsom scenebelysning og underlagt en praksis, der anviste plads efter rollefag og stjernestatus. Efter 1800-t.s midte dæmpedes solospillet til fordel for ensemblespillet, og prøvernes antal voksede betragteligt. Sceneinstruktion var blevet en selvstændig kunstart, hvis udøvere med ord, lyd og lys digtede med på det givne udgangspunkt. I dag (2000) uddannes sceneinstruktører i Danmark på Statens Teaterskole, hvor eleverne i en fireårig uddannelse undervises i bl.a. instruktion, teaterhistorie, manuskriptforståelse og teaterteknik.