Scatsong, (eng. scat antagelig kunstigt dannet + song sang), improviseret sang, ikke på ord, men på klangfulde stavelser for at give sangen en friere og mere instrumental karakter.