Savoir-faire, viden om at opføre sig; dygtighed, omtanke.