Saturnalia, (lat. Saturnalia (pl.)), løssluppen fest i december til ære for guden Saturn.