Satellit, (af lat. satelles 'livvagt, drabant, tjener', gen. satellitis), måne, drabant, større himmellegeme, der kredser om en planet. Se også Solsystemet.