Sapropel, (af gr. sapros 'rådden' og pelos 'ler'), usammenhængende (ukonsolideret) mudder eller dynd bestående af planterester, oftest alger, der er opblødt og forrådnede under iltfattige (anaerobe) forhold i søer eller i havet. Sapropel kan være kildematerialet ved dannelse af olie og naturgas.