Sanfedister, de skarer af italienske konge- og kirketro bønder o.a., der i 1799 under ledelse af kardinal Fabrizio Ruffo (1744-1827) samlede sig i Esercito della santa fede 'Den Hellige Tros Hær' for at bekæmpe Den Parthenopæiske Republik. Navnet blev senere brugt af en yderligtgående katolsk sekt i Kirkestaten, som med støtte fra den pavelige regering bekæmpede liberale og revolutionære tendenser. Sekten havde stor indflydelse under Leo 12.s pontifikat i 1820'erne.