Sampan, (af kin. sanban, af san 'tre' og ban 'planke'), oprindelig en kinesisk bådtype, nu fællesbetegnelse for åbne eller halvdækkede både af forskellig størrelse, men i reglen altid med karakteristiske, høje agterender og ofte med ret flad bund. Sampaner bruges langs kyster og på floder i Østasien til transport og fiskeri. De fremdrives med årer ved roning eller vrikning og med sejl, men forekommer nu også med motor.