Salvo titulo, S.T., (lat.), med udeladelse af titel, dvs. med eventuelle titler underforstået.