Salpetersyrling, hydrogendioxonitrat, HNO2, middelstærk, ustabil syre. Saltene, der er mere stabile, kaldes nitritter, fx kaliumnitrit, KNO2. Se nitrogen (forbindelser).