Saling, (af nederl. zaling, beslægtet med zool 'sål', af lat. solum 'underlag, grund, sål'), samlingen på en tredelt mast mellem øverste del, bramstangen, og næstøverste del, mærsestangen; på en todelt mast blot samlingen mellem undermast og stang. Salingen har tværskibs salingshorn, der giver bedre retning for de øverste vant, som forstøtter den øverste mastedel tværskibs.