Saliere, (lat. salii, af salire hoppe, springe), præster, der opførte højtidelige våbendanse til ære for guden Mars.