Salarium, (lat. salarium, af salarius salt-), saltforråd, der tildeltes romerske soldater og embedsmænd som en del af deres løn; sammenlign med salær.