Sakrilegium betyder helligbrøde (det at krænke noget noget helligt).