Sagfører er i Sagførerloven af 1868 fællesbetegnelse for underrets-, overrets- og højesteretssagførere. I Retsplejeloven af 1916 er sagfører en fællesbetegnelse for dels sagførere ved underret, dels landsretssagførere og højesteretssagførere. Ved en lovændring i 1958 ændredes titlen sagfører til advokat.