Sacristitium, (af lat. sacer hellig + stitium, af sistere stå stille, standse), forbud mod gudstjeneste.