Sacri ordines, (lat.), de hellige ordener, dvs. rækken af gejstlige embeder i den katolske kirke.