Sabbatsår, hvert syvende år, da jødernes marker skulle ligge brak; friår.