S-proces, (1. led fork.f. eng. slow 'langsom'), kernefysisk proces, hvorunder atomkerner indfanger neutroner langsomt i forhold til den tid, det varer at omdanne neutroner til protoner i kernerne. Processen er afgørende for dannelse af en række tunge kerner i stjerner. Se grundstof (grundstofdannelse).