Søndagsbrev, tjenesteydelse fra det danske postvæsen, der betød at breve kunne udbringes på søndage. Begrebet søndagsbrev blev indført 1929, da postvæsenet netop var ophørt med at bringe post ud på alle ugens syv dage; prisen i ekstra porto var 10 øre. Brevet skulle være tydeligt påtegnet med teksten SØNDAGSBREV i det ene hjørne. Tjenesteydelsen blev afskaffet 1972. I en periode herefter kunne udbringning om søndagen ske i form af ekspresbreve.