Sømil, nautisk mil, tidl. distanceminut og kvartmil, måleenhed for længde anvendt i forbindelse med navigation til søs og i luftrummet. Længden af en sømil blev ved en international konference i Monaco i 1929 sat lig med 1852 m svarende til gennemsnitslængden af et bueminut langs Jordens overflade.