Søfartshistorie, den gren af faget historie, der beskæftiger sig med fortidig menneskelig aktivitet på og i forbindelse med havet, sejlbare floder og søer, og som søger at tolke denne aktivitet inden for rammerne af den generelle historie. Naturlige arbejdsfelter for søfartshistorikeren bliver dermed udviklingen og brugen af skibe, søhandelsveje og søhandel, rejser og navigation, søværts ekspansion og kolonisation samt anden virksomhed, der direkte eller indirekte står i forbindelse hermed. Se også marinehistorie.