Sérac, (fr., fra betegnelsen for en hvid alpeost), gletsjernål; større blok el. opragende spids af is i en gletsjer.