Sættargjerd, (no., af oldn. sættargerð 'overenskomst', af sætt 'forlig', af germ. *sahti-, beslægtet med lat. sanctus 'hellig', og gerð 'gerning'), i det middelalderlige Norge en lovfæstet og juridisk bindende overenskomst; især brugt om Tønsbergkonkordatet 1277.