Sæson, (fr. saison årstid, rette tid, af lat. satio såning, såtid), den tid på året, hvor noget udfolder sig stærkest (fx selskabs-, bade-, østerssæson, alment: højsæson).