Sædskiftesygdomme, en række plantesygdomme, der opformeres, når en given afgrøde dyrkes på samme areal år efter år. Skyldes især angreb af svampe, i korn fx goldfodsygesvamp, Gaeumannomyces graminis, som angriber rødderne. Se sædskifte.