Rygmarvsprøve, misvisende betegnelse for lumbalpunktur, idet prøven udtages fra rygmarvskanalens væskefyldte hulrum neden for rygmarven.