Rundskrivelse, forskrift udstedt af administrative myndigheder, se cirkulære.