Rum-retnings-forstyrrelser, problemer med opfattelse af rumlige forhold, deriblandt afstande mellem objekter eller mellem objekter og egen person. Rum-retnings-forstyrrelse optræder hos apopleksipatienter og hos svært demente og skyldes skader i hjernen; kan være led i udbredt desorientering. Patienten har svært ved at orientere sig i kendte eller ukendte omgivelser, fejlbedømmer afstande til ting, fx til stolen, han skal sætte sig på, og har ofte vanskeligheder ved udførsel af praktiske opgaver. Se også apraksi.